Dwy Iaith Dwy Ffenest – Whiteboard activities

Sing along with the voices and orchsestra

Now try it without the voices helping you

When you're ready, try singing both languages at the same time.

Dwy Iaith – Dwy Ffenest 

Yn fy mhen y mae dwy ffenest 

i weld y byd yn well, 

drwy’r naill rwy’n gweld montañas, 

drwy’r llall y moroedd pell. 

 

Drwy un rwy’n cyfri’r blodau 

gan ddweud ‘un, dau, tri’, o hyd, 

drwy’r llall rwy’n cyfri’r adar 

sy’n uno, dos, tres, uwch y byd. 

 

Rwy’n agor un a gweiddi: 

‘Helo ’na! Sut wyt ti?’ 

O’r llall rwy’n mentro holi: 

‘¿Tienes algo para mi?’ 

 

At y naill fe ddaw mis amigos 

â’u sonrisas yn chwerthin iach, 

at y llall daw’r straeon doniol 

gan griw o ffrindiau bach. 

 

A rhwng y ddwy rwy’n gwybod 

mod i’n gyfoethog iawn – 

mae gen i ddau o bopeth, 

mae ’myd i gyd yn llawn!' 

Two Languages – Two Windows 

In my head I have two windows 

through which I watch the world, 

from one I see a pájaro, 

from the other just a bird. 

 

Through one I count the flowers 

by chanting ‘one, two, three’, 

through the other I count the meadows 

with ‘uno, dos, tres’ – do you see?

 

I open one and listen 

to the voice of a leaf on a tree, 

then the wind asks through the other 

‘¿Cantas algo para mi?’ 

 

To one I call mis amigos, 

they come with sonrisas and smiles, 

to the other I call for stories 

that travel many miles. 

 

And thanks to these two windows 

I’m richer than any king – 

my world is overflowing, 

I have two of everything!